O firmie

            Elektromontaż EG Sp. z o.o. w Chorzowie jest specjalistyczną firmą produkcyjno-montażową branży elektrycznej w rejonie Południowej Polski. Spółka prowadzi działalność gospodarczą od kwietnia 2010 roku. Firma posiada duże tradycje i doświadczenie, w oparciu o przejęty potencjał ludzi i techniczny po Przedsiębiorstwie  Elektromontażowego ELKOP SA, który był obecny na rynku  polskim, w branży elektrycznej od 1963 roku. Firma funkcjonuje pod zmienioną nazwą od 2011r. Elektromontaż EG Sp. z o.o. jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem, od początku swej działalności nastawioną na współpracę z przemysłem wydobywczym, chemicznym, hutniczym, maszynowym, elektroenergetyką zawodową i innymi gałęziami przemysłu. Nasze przedsiębiorstwo w kompleksowy sposób, tanio i szybko realizuje zamówienia polegające na świadczeniu robót budowlano-montażowych branży elektrycznej na budowach i obiektach zlokalizowanych poza siedzibą Spółki. Wykonuje również badania i pomiary instalacji sieci oraz urządzeń średniego i niskiego napięcia. Ponadto oferujemy prefabrykowane rozdzielnic niskiego napięcia, złącz kablowych. Nasza oferta obejmuje produkcję, projektowanie, kompletację dostaw, montaż, uruchomienie i serwis urządzeń przeznaczonych do pracy w agresywnym środowisku oraz w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na wielu budowach i obiektach przez kadrę techniczno-inżynieryjną, możemy zaoferować profesjonalne usługi i nowoczesne wyroby, gwarantujące zadowolenie z poziomu i jakości wykonywanych usług.  Prowadzimy również wykonawstwo obiektów biurowych, hotelowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej i administracji, a także szeroko pojętej infrastruktury technicznej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, linie tramwajowe).