O firmie

           Plan połączenia ELTRANS Sp. z o.o. oraz Elektromontaz EG Sp. z o.o.

           Elektromontaż EG Sp. z o.o. w Chorzowie jest specjalistyczną firmą produkcyjno-montażową branży elektroenergetycznej w rejonie Południowej Polski. Spółka prowadzi działalność gospodarczą od kwietnia 2010 roku. Firma posiada duże tradycje i doświadczenie, ponieważ kontynuuje prowadzenie działalności produkcyjno-usługowej Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. obecnego na rynku polskim od 1963 roku. Elektromontaż EG Sp. z o.o. jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem, od początku swej działalności nastawioną na współpracę z przemysłem wydobywczym, chemicznym, hutniczym, maszynowym, elektroenergetyką zawodową i innymi gałęziami przemysłu.        

        Nasze przedsiębiorstwo w kompleksowy sposób rzetelnie i terminowo realizuje zamówienia polegające na świadczeniu robót budowlano-montażowych branży elektrycznej, zarówno na budowach i kopalniach jak i w pozostałych gałęziach przemysłu na terenie kraju. Wykonuje również badania i pomiary instalacji sieci oraz urządzeń średniego i niskiego napięcia. Ponadto oferujemy prefabrykowanie rozdzielnic niskiego napięcia, złącz kablowych, szaf sterowniczych oraz skrzynek rozdzielczych i sygnalizacyjnych. Nasza oferta obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie oraz serwis urządzeń przeznaczonych do pracy w nieprzyjaznym środowisku i w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.      

        Dzięki doświadczeniu zdobytemu na wielu budowach i obiektach przez kadrę techniczno-inżynieryjną, możemy zaoferować profesjonalne usługi i nowoczesne wyroby, gwarantujące zadowolenie z poziomu i jakości wykonywanych usług. Prowadzimy również wykonawstwo obiektów biurowych, hotelowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej i administracji, a także szeroko pojętej infrastruktury technicznej.