Energetyka

Energetyka w Polsce przechodzi obecnie technologiczną transformację i jest jednym z najsilniej rozwijanych sektorów polskiej gospodarki.

Firma Elektromontaż EG Sp. z o.o. wychodząc na przeciw oczekiwaniom inwestorów i wyrażając chęć uczestnictwa w rozwoju polskiego sektora energetycznego oferuje szeroki zakres usług branży elektroenergetycznej, w tym:

 • wykonywanie okablowania instalacji elektrycznych i energetycznych,
 • wykonywanie przyłączy zasilających niskiego i średniego napięcia,
 • wykonywanie rozdzielni elektrycznych do 4000A,
 • budowa i uruchomienie stacji transformatorowo-rozdzielczych,
 • budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • wykonywanie nowoczesnych systemów oświetlenia z  zastosowaniem technologii LED,
 • wykonywanie instalacji systemów sprężonego powietrza,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych dla potrzeb systemów fotowoltaicznych,

Nasi pracownicy posiadają:

 • zatwierdzenia wyższego, średniego i niskiego dozoru górniczego wydanie przez Okręgowy Urząd Górniczy,
 • zaświadczenia kwalifikacyjne SEP „D” i „E”,
 • uprawnienia budowlane,
 • uprawnienia projektowe,
 • uprawnienia do pracy na wysokościach.

Zatrudniamy specjalistów o długoletnim doświadczeniu i tym samym gwarantujemy wysoki poziom wykonywanych prac, konkurencyjne ceny oraz terminową realizację powierzonych zadań.