Kontakt

Elektromontaż EG Sp. z o. o.

ul. Inwalidzka 11

41-506 Chorzów

tel. +48 32 246 47 85

fax.  +48 32 246 40 20

e-mail: sekretariat@elektromontaz-eg.pl

Dane spółki:

NIP: 627-269-81-99

Regon: 241547128

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS 0000357104.

Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 PLN

Konto spółki:

Bank PEKAO SA O/Katowice nr 39 1240 4227 1111 0010 3205 9323

Zarząd:

Adam Rojek – Prezes Zarządu