Pomiary i badania

    Firma Elektromontaż EG Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi pomiarowe, badawcze i serwisowe w branży elektroenergetycznej mające na celu zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa w kopalniach, hutach a także w innych wyspecjalizowanych zakładach pracy. Posiadamy stacjonarne laboratorium wyposażone w wysokiej klasy sprzęt pozwalający na wykonywanie dokładnych pomiarów i badań sprzętu ochronnego, na podstawie których sporządzany jest protokół stanu technicznego, zgodny z obowiązującymi standardami.

        Dysponujemy również mobilnym laboratorium diagnostycznym wyposażonym w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-pomiarową oraz specjalistyczne narzędzia, dzięki którym możemy świadczyć usługi lokalizacji uszkodzenia kabli niskiego i średniego napięcia, przeprowadzania prób napięciowych oraz wyznaczania tras kablowych. Ponadto wykonujemy usługi pomiarowe związane z transformatorami nN i SN.

Zapytania ofertowe związane z wykonaniem pomiarów i badań elektrycznych prosimy kierować pod adres e-mail: pomiary@elektromontaz-eg.pl