Badania elektryczne

Firma Elektromontaż EG Sp. z o.o. wykonuje badania i pomiary instalacji elektrycznych, w zakresie badań odbiorczych i okresowych obejmujących między innymi takie czynności, jak:

  • badanie zespołów zabezpieczeniowych, badania olejów elektroizolacyjnych,
  • badania wyłączników, odłączników, przekładników oraz aparatury w rozdzielniach średniego napięcia,
  • badania skuteczności ochrony w obwodach z wyłącznikami,
  • badanie transformatorów nN i SN ,
  • badanie uziemienia ochronnego w obiektach zagrożonych wybuchem,
  • badanie baterii kondensatorów,
  • badanie stanu izolacji obwodów nN,
  • badanie instalacji odgromowej,

Badania wykonywane są przez wykwalifikowanych elektryków z wieloletnim doświadczeniem a nasz wysokiej klasy sprzęt pomiarowy posiada wszelkie niezbędne świadectwa kwalifikacji oraz świadectwa wzorcowania. Każde pomiary i badania podsumowywane są w protokole pomiarowym zgodnym z obowiązującymi standardami.