Pomiary elektryczne

Firma Elektromontaż EG Sp. z o.o. wykonuje badania i pomiary instalacji elektrycznych, w zakresie badań odbiorczych i okresowych obejmujących między innymi takie czynności, jak:

 • pomiary i próby eksploatacyjne elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych i napowietrznych,
 • pomiary okresowe transformatorów, silników, baterii kondensatorów
 • pomiary eksploatacyjne aparatury łączeniowej
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary instalacji odgromowej
 • pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary impedancji pętli zwarciowej
 • pomiary rezystywności gruntu
 • pomiary zabezpieczeń różnicowo–prądowych
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • wykonywanie metryk urządzeń odgromowych
 • legalizacja zabezpieczeń rozdzielni średniego napięcia
 • pomiary kamerą termowizyjną,

 

Pomiary wykonywane są przez wykwalifikowanych elektryków z wieloletnim doświadczeniem a nasz wysokiej klasy sprzęt pomiarowy posiada wszelkie niezbędne świadectwa kwalifikacji oraz świadectwa wzorcowania. Każde pomiary podsumowywane są w protokole pomiarowym zgodnym z obowiązującymi standardami.