Referencje

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

Elektromontaż EG Sp. z o.o. (wg stanu na 26.08.2016 r.)

Zamawiający

Przedmiot zamówienia
ELKOP S.A. Wykonanie iluminacji budynku Kościoła NSPJ przy ul. Długiej 32 w Chorzowie
ELTRANS INSTALACJE Sp. z o.o. Budowa linii 6kV relacji stacja UX28 – stacja UH52 w Rudzie śląskiej w rejonie ul. Bielszowickiej i ul. Halembskiej  dla KWK „Bielszowice”.
CENTROZAP Grupa Energetyczna 1. Pomiar lokalizacji uszkodzeń kabla ŚN 3×240 mm2 położonego w hali HMK w Z-dzie Produkcyjnym Centrozap Zgoda w Świętochłowicach 2. Przełożenie kabla elektroenergetycznego 6kV 240 mm2 z konstrukcji stalowej do kanału kablowego w hali HMK Z-dzie Produkcyjnym Centrozap Zgoda w Świętochłowicach
Firma P-U „PROMEN” Wykonanie 4 szt. skrzynek przekaźnikowych, ognioszczelnych SPO-1
ELTRANS Sp. z o.o. 1. Wykonanie 3 szt. zestawów zasilających maszty oświetleniowe (skrzynki żeliwne „S” SO+2XS1+S3) 2. Wykonanie remontów pomieszczeń, remontów urządzeń, wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej
MWM ELEKTRO Sp. z o.o. „Modernizacja 2 szt. pól rozdzielczych 6kV, ułożenie 2 odcinków linii kablowych 6kV, wykonanie prac pomiarowych KWK „Mysłowice-Wesoła”.
PPG POLIFARB Cieszyn S.A. 1. Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia stanowisk przeładunkowych. 2. Wykonanie wraz z dokumentacją pomiarów oświetlenia w 6 obiektach zakładu.
WONAM S.A. Zabudowa, podłączenie i uruchomienie wentylatorów bytowych oraz nagrzewnic w budynku centralnej klimatyzacji w LW Bogdanka.
ELTRANS Sp. z o.o. Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb bytowych wraz z dostawą materiałów w budynku chłodziarek sprężarkowych dla SEJ Jastrzębie
„IWPOL” Jankowska Iwona Wykonanie skrzynek żeliwnych łącznikowych G/4G 1×25
PeBeKa Lubin Wykonanie skrzynek żeliwnych łącznikowych G/4G 2×25, G/4G 1×25, skrzynek zaciskowych G/SLz/03 oraz rozgałęźnych nierdzewnych (razem 10 szt.)
ELTRANS Sp. z o.o. Przebudowa budynku stacji transformatorowej wraz z wymiana 2 szt. transformatorów na ujęciu w Łące k/Pszczyny
„AIRPOL”  Sp. z o.o Modernizacja instalacji sprężonego powietrza dla ZPMW w KW S.A. Oddział „Halemba-Wirek”
MWM ELEKTRO Sp. z o.o. 1.Wyłożenie dwóch linii kablowych 6kV od rozdz. RG1 do projektowanego budynku maszyny wyciągowej # VI KWK „Budryk” 2.Ułożenie kabli dla sygnalizacji szybowej  oraz uziemienia stacji kontenerowej 6kV RMWB6 maszyny wyciągowej # VI KWK „Budryk” 3.Montaż elementów urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej # VI na terenie KWK „Budryk”
ELEKTROMONTAŻ KATOWICE Montaż obwodów elektrycznych rozdzielnic niskiego napięcia
PPG POLIFARB Cieszyn S.A. Pomiary i badanie sprzętu dielektrycznego
JM-TRONIK Sp. z o.o. Modernizacja wyposażenia rozdzielni 6kV  R „B” dla KW SA Oddział KWK Bielszowice
Urząd Miasta Chorzów Projekt i wykonanie wymiany głównej rozdzielni prądu w budynku Przedszkola nr 24 przy ul. Lompy 16 w Chorzowie
ELKOP S.A. Modernizacja zasilania w energię elektryczną stacji wentylatorów głównych dla KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy Anna Ruch I”
ELKOP S.A. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie modernizacji zasilania sieci elektroenergetycznych 6kV zasilających obiekty podstawowe – wykonanie dwóch wiązek kablowych między rozdzielnia 6kV RM-2 a rozdzielnią 6kV RG-3A dla KW S.A. CW Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy” Ruch Sośnica
ELTRANS Sp. z o.o. Remont wewnętrznych instalacji oświetlenia w budynku hali pomp na Ujęciu Wody przemysłowej w Godowie
ELTRANS Sp. z o.o. Wymiana rozdzielni 0,4 kV Pompowni Wód Ociekowych „Kościelniok”
Urząd Miasta Chorzów Wymiana rozdzielnicy elektrycznej w budynku „A” w Zespole Szkół Technicznych Nr 1 przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Urząd Miasta Chorzów Przebudowa rozdzielni głównej oraz wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w Przedszkolu Nr 18 przy ul. Gałeczki 17 w Chorzowie
BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zasilanie i sterowanie napędów zasuw p.poż. szybu IV w KWK „Sośnica – Makoszowy” wraz z przeprowadzeniem wymaganych prób, sprawdzeń, pomiarów i dostarczenia protokołów.
ELTRANS Sp. z o.o. Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia głównego „starej” hali sportowej Klubu KS Jastrzębski  Węgiel S.A.
TRIBAG S.A. Wykonanie instalacji branży elektrycznej na obiekcie TRIBAG znajdującego się na terenie kopalni Nowa Wioska.
ELTRANS Sp. z o.o. Budowa przepompowni zbiorczej oraz kanalizacji wraz z przyłączami w rejonie ul. Przelotowej, ks. Frenzla, Chroboka w Bytomiu. Stacje transformatorowe (20/04 kV i 6/04,4 4kV) wraz z liniami zasilającymi 20 kV oraz kablami nN zasilającymi istniejącą pompownię.
ELTRANS Sp. z o.o. Modernizacja rozdzielni 6 kV RP-4 wraz z zasilaniem dla KW S.A. Oddział KWK Sośnica- Makoszowy Ruch Sośnica.
ELTRANS Sp. z o.o. Budowa sieci telekomunikacyjnej w związku z modernizacją urządzeń Stacji Geofizyki Górniczej dla KW S.A. Oddział KWK „Ziemowit”.
PPG POLIFARB Cieszyn S.A. Wykonanie prac elektromontażowych związanych z relokacją i zainstalowaniem maszyn w obiekcie firmy PPG Polifarb Cieszyn S.A.
JJA PROGRESS Andrzej Wolski Sp. j. Bielsko-Biała Wykonanie instalacji elektrycznych dla nowej hali sprężarek na potrzeby dostawy sprężonego powietrza dla KWK „Pniówek”.
PPG POLIFARB Cieszyn S.A. Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i badanie instalacji odgromowej.
Kompania Węglowa SA Oddział KWK Halemba-Wirek Modernizacja zasilania ZPMW – przebudowa zasilania dwóch napędów 6kV pomp 7123, 7124.
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Sp. z o.o. Strzyżów Dostawa wyposażenia dydaktycznego w branży samochodowej.
ELTRANS Sp. z o.o. Wykonanie prac montażowych dalej jako „roboty montażowe” obejmujące prace montażowe przy modernizacji bloków nr 7 i 8 w zakresie gospodarki kablowej wraz z dostawą skrzynek przyłączeniowych, sterowania miejscowego i awaryjnego wyłączenia na terenie PGE SA Elektrownia Bełchatów.
ELTRANS Sp. z o.o. Zabudowa elementów instalacji elektrycznych przy szybie wentylacyjnym Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie w ramach zadania: „Zasilanie i odbiór produktów z poligonu doświadczalnego podziemnego zagazowania węgla”.
ELTRANS Sp. z o.o. Wykonanie prac elektrycznych oraz montażu kabino-suszarki lakierniczej w ramach zadania: „Przebudowa części hali remontowej ZUR pod montaż kabino-suszarki lakierniczej wraz z dostawą i zabudową kabino-suszarki na terenie Tramwajów Śląskich.
Powiat Będziński Dostawa wyposażenia pracowni mechaniki samochodowej w ramach projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tramwaje Śląskie SA. Chorzów Przebudowa części hali remontowej ZUR pod montaż kabino- suszarki lakierniczej wraz z dostawą i zabudową kabino- suszarki (realizacja zadania w ramach Konsorcjum firm: ELTRANS Sp. z o.o. – Chorzów Elektromontaż EG Sp. z o.o. – Chorzów PARTNERBUD Sp. z o.o. – Mikołów Biuro Techniczno- Projektowe „VISKOR” Wioletta Białach Szczecin
JJA PROGRES Andrzej Wolski Sp. j. Bielsko Biała Wykonanie instalacji elektrycznych dla nowej hali sprężarek na potrzeby dostawy sprężonego powietrza dla KWK „Pniówek”.
ABB Sp. z o.o. Warszawa Modernizacja zasilania i sterowania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu ”Szewczyk” – KW SA Oddział KWK „Ziemowit”
ELTRANS Sp. z o.o. Wykonanie prac na terenie Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec w Ustroniu przy ulicy Lipowej 20.
ABB Sp. z o.o. Warszawa Kompleksowy montaż części elektrycznej maszyny wyciągowej 4L-4000/3000/04/2013 w szybie P-VI w KGHM Polska Miedź SA O/ZG Polkowice-Sieroszowice.
ELTRANS Sp. z o.o. Wyłożenia kabla telekomunikacyjnego w ramach zadania pn.: „Modernizacja rozdzielni 6kV OST-5 ZG na terenie Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.
ELTRANS Sp. z o.o. Wykonanie robót elektrycznych związanych z awarią zasilania przepompowni wody Urbanowice.  
ELTRANS Sp. z o.o. Wykonanie prac elektromontażowych w ramach zadania pn.: „Zabudowa kabla 500V pomiędzy poz. 321 m i 630 m  w szybie Kolejowy I – Zakład Centralny Odwadniania Kopalń Ruch II Pompownia Siemianowice Chorzów”.
TRAMWAJE ŚLĄSKIE SA. Chorzów Remont pomieszczeń Zakładu Usługowo Remontowego przeznaczonych do użytkowania przez Zakład Torów i Sieci w Chorzowie.
PPG POLIFARB CIESZYN SA – pomiary ochrony przeciwporażeniowej  , – badanie wyłączników przeciwporażeniowych, – badanie transformatorów SN , – badanie uziemienia ochronnego w obiektach zagrożonych wybuchem, – badanie baterii kondensatorów, – badanie uziemienia roboczego w stacji 15 kV, – legalizacja zabezpieczeń w polach stacji 15 kV, – badanie stanu izolacji obwodów nN, – badanie instalacji odgromowej, – badanie sprzętu dielektrycznego, – badanie elektronarzędzi, – pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.
ELTRANS Sp. z o.o.   Zabudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej na poziomie 320 m w zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu.
ELTRANS Sp. z o.o.   Modernizacja sieci zasilającej poz. -600  w JSW S.A.  KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie Ruch „Jas-Mos”.
ABB Sp. z o.o. Warszawa Kompleksowy montaż części elektrycznej maszyny wyciągowej 4L-4000/450 zainstalowanej w szybie SW-1, przedział skipowy w KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG „Polkowice- Sieroszowice”.
ELTRANS Sp. z o.o.   Budowa II etapu układu wytwarzania sprężonego powietrza w SEJ SA EC „Pniówek”.
ELTRANS Sp. z o.o.   Modernizacja wyposażenia rozdzielni 6 kV R”A”  dla KW SA Oddz. KWK Bielszowice.
Uniwersytet Śląski Badanie sprzętu dielektrycznego.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Kleofas w Katowicach Wykonanie prac związanych z przeglądem  i pomiarami instalacji elektrycznej i piorunochronnej (odgromowej) budynku przy ul. Dulęby 1,1a,1b,1c,1d w Katowicach.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Wykonanie zasilania awaryjnego w rejonie Guido”.
PPG Polifarb Cieszyn S.A. Wykonanie prac związanych z budową linii kablowej nN na terenie Zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A.
GSM przy KWK Kleofas w Katowicach Prace związane z modernizacją oświetlenia LED wraz z zadaniami dodatkowymi budynku ul. Dulęby 1,1a,1b,1c,1d w Katowicach.